Rusijos Federacijos ambasados konsulinio skyriaus darbo laikas gegužės mėnesį.

Rusijos Federacijos Ambasados konsulinis skyrius nedirbs balandžio 30 ir gegužės 1,2,9 dienomis.
Šios dienos nebus įskaitomos į vizos įforminimo terminą.