rusijos ambasados konsulinio skyriaus darbo grafikas 2020 vasario, kovo men.

Rusijos ambasados konsulinis skyrius nedirbs  2020 m. vasario 24 d. ir kovo 9 d. Šios dienos nebus įskaitomos į vizos forminimo terminą.